Formularz kontaktowy!

*Administratorem Państwa danych osobowych jest „ALFA SZKŁO” Spółka cywilna Radosław Sapeta Przemysław Sapeta, z siedzibą w Choczni, ul. Tadeusza Kościuszki nr 322, 34-123 Chocznia, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, REGON: 121299040 , NIP: 551-261-93-89;. Przetwarzamy dane wyłącznie w celu odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytanie (realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w celu kontaktu z użytkownikiem strony – podstawa przetwarzania). Państwa dane zostaną usunięte do końca 2018 roku. Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@alfaszklo.pl spod adresu, którego zgoda dotyczy, a ponadto macie Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania, a także do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Informujemy, że nie jesteście Państwo profilowani. Państwa dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu odpowiedzi na pytanie.

Nasze dane adresowe

 Adres 34-123 Chocznia, ul. Kościuszki 322

 e-mail biuro@alfaszklo.pl

 e-mail druk@alfaszklo.pl

 Telefon +48 33 307 02 07

 Godziny otwarcia pn-pt 7:00-17:00
sobota – nieczynne